česky
Jazyk
{{ langArrFull[index] }}
společnost psoeasy informace o psoeasy
O NÁS

I. OBECNÉ POZNÁMKY

D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. a její dceřiné společnosti respektují soukromí každého jednotlivce, který navštíví webové stránky www.psoeasy.com (dále jen “web”) a jiné weby vlastněné, provozované nebo udržované přímo či nepřímo společností D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o., včetně, bez omezení, psoeasy.com. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. vytvořila toto prohlášení (Zásady ochrany osobních údajů), aby Vás informovala o tom, které informace o Vás jsou skrze tento web shromažďovány a jak mohou být použity. Tyto Zásady ochrany osobních údajů také Vás informují, jak si můžete ověřit správnost a upravovat veškeré informace, které jste nám poskytli při návštěvě webu PsoEasy. Užíváním webových stránek PsoEasy, souhlasíte, že budete vázání těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Proto byste měli zkontrolovat datum poslední aktualizace (je zobrazen v horní části této stránky) a přezkoumat všechny změny, k nimž došlo v poslední verzi. Pokud nesouhlasíte se všemi uvedenými podmínkami, web PsoEasy prosím nepoužívejte. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání webů PsoEasy, souhlasíte s podmínkami této Politiky ochrany osobních údajů.

II. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

A. Osobně identifikovatelné informace

Při návštěvě webu PsoEasy můžete být požádáni o uvedení osobních údajů ("PII"), zejména pro tyto účely: i) registrace na webu PsoEasy, ii) kontaktování nás s dotazy nebo připomínkami, nebo iii) poskytování služeb nebo zákaznícké podpory, které vyžadují vaše PII. PII zahrnuje, ale není omezen pouze na vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. (Upozorňujeme, že D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. neshromažďuje žádné údaje o platebních kartách ani čísla bankovních účtů klientů. Transakce jsou bezpečně zaslány a zpracovány serverem TRANZILA.COM při nákupu výrobků PsoEasy. Během nákupu údaje o platebních kartách, čísla bankovních účtů jsou poskytovány serveru TRANZILA.COM, a D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nemá k nim žádný přístup). Poskytnutí osobních údajů (PII) webu PsoEasy je dobrovolné, nicméně pokud se rozhodnete neposkytovat webu PsoEasy určité PII, možná se nebudete moci účastnit některých aktivit a personalizovaných funkcí na našich webových stránkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše poskytnutí PII webu PsoEasy budou v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a že D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může používat PII pro účely uvedené v tomto dokumentu (viz bod II. C. níže), včetně k splnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Dále souhlasíte s tím, že vaše PII mohou být sdíleny s třetími stranami a mohou být řízeny na zásadách jiných politik ochrany osobních údajů než na webu PsoEasy.

B. Neosobně identifikovatelné informace

V některých případech web PsoEsy může shromažďovat určité neosobně identifikovatelné informace o Vás jako jsou věk, poštovní směrovací číslo, váš zájem o zboží a informace, údaje o historii vašeho vyhledávání, typ internetového prohlížeče a operačního systému, které používáte, a jiné informace ("NPII"). Můžeme také shromažďovat NPII o vašem používání webu PsoEasy a ostatních internetových stránek spojených s webem PsoEasy například webové stránky, ze kterých jste byli na web PsoEasy odkázáni. Používáme NPII ke zlepšení webových stránek PsoEasy, k poskytnutí informace o našem webu pro potenciální obchodní partnery a affiliaty. Vyhrazujeme si právo sdílet nebo prodávat NPII třetím stranám. Jak bylo uvedeno výše, NPII vás osobně neidentifikují.

C. Používání vašich identifikačních údajů/sdílení vaších identifikačních údajů

Když se zaregistrujete na jednom z webů PsoEasy, budete požádáni o uvedení PII. To umožňuje webu PsoEasy udržovat uživatelský profil každého uživatele tak, abychom mohli přizpůsobit dle preferencí každého jednotlivého uživatele, zajistit rychlejší informační propojení pro návštěvníky webů společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o., informovat uživatele o důležitých funkčních změnách na stránkách PsoEasy a o nových produktech a službách, které nabízí D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o., o speciálních nabídkách, které mohou být zajímavé pro uživatele a další oznámení. Kromě toho, můžete být požádáni, uvedli své PII při kontaktování nás s dotazy a připomínkami nebo pro poskytování služeb nebo zákaznické podpory. Když poskytujete webu PsoEasy osobní údaje, D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může ukládat, zpracovávat a používat vaše PII za účelem poskytnutí požadovaných služeb, informací atd. na webu PsoEasy (včetně přizpůsobení dle vašich preferencí), stejně jako pro obecnou propagaci, marketingu a reklamní aktivity související s produkty a službami, které nabízí D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o.

D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může také zvýšit nebo sloučit vaše PII s údaji získanými od třetích stran jako jsou informace poskytované co-sponzorem určité propagace, které D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. pak může použit pro marketingové a reklamní činnosti.

Některé služby, které jsou k dispozici na stránkách PsoEasy, mohou být poskytovány třetími stranami, včetně, ale bez omezení, subdodavateli, autorizovanými prodejci, afiliacemi, a D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může poskytnout vaše PII těmto třetím stranám s cílem dodat vám požadované výrobky nebo služby. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může také sdílet vaše PII třetím stranám, které poskytují služby jménem naše společnosti nebo našich obchodních partnerů. Tyto třetí strany nejsou oprávněny shromažďovat, sdílet, ukládat nebo používat vaše PII k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. si také vyhrazuje právo sdílet nebo sdělovat vaše PII s důvěryhodnými třetími stranami, kterým D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. důvěřuje. Pokud nechcete, aby vaše PII byly sdíleny s jakoukoli třetí stranou k účelům přímého marketingu, prosím nezasílejte své osobní údaje na web PsoEasy nebo dejte nám o tom vědět označením políčka “Nesdílet”, o kterém je popsáno v kapitole IX níže. Kromě toho souhlasíte, že D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může sdílet, prodávat nebo poskytovat vaše PII třetím stranám v souvislosti s prodejem, fúzi, konsolidaci, změnou právní formy, převodem celého podniku nebo případně jeho části, konkursem, reorganizaci nebo likvidaci D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. V takovém případě nároky na náhradu škody vyplývající ze sdílení, prodeje, ukládání nebo používání vašich PII jsou limitovány. A konečně, D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může zveřejňovat PII, když jsme k tomu nuceni či oprávněni zákonem, nebo v dobré víře, že akce je nezbytná k dosažení souladu s požadavky právních předpisů či legálnosti postupů sloužící nám; k odhalování a vyšetřování trestné činnosti jako je podvod, krádež a zneužití identity; k ochraně a obraně našich práv nebo majetku, nebo v naléhavých okolnostech k ochraně osobní bezpečnosti jakéhokoli jednotlivce.

Můžete nám kdykoli sdělit, že i) chtěli byste přezkoumat, opravit, aktualizovat nebo vymazat své PII z databáze D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. podle pokynů v kapitole VII. “Přezkoumání, aktualizace a vymazání svých PII z databáze D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o.”; ii) chtěli byste se odhlásit ze zasílání jakýchkoliv marketingových materiálů od D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. podle pokynů v kapitole VIII “Odhlášení ze zasílání informací od Marketing and Development s.r.o.; nebo iii) jestliže dále nechcete sdílet vaše PII třetím stranám pro jejich marketingové účely podle pokynů v kapitole IX.
PII jsou zasílany společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. prostřednictvím webových stránek PsoEasy budou použity jen pro interní potřeby D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. a jejími zaměstnanci, zástupci, nezávislými dodavateli a/nebo třetími stranami, které spolupracují se společností.

D. Cookies

Můžeme také používat technologii známou jako "cookies" (nebo jakoukoliv jinou technologii v současné době existující nebo v budoucnu vyvinuté, které poskytují podobné technologií sledování společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o.), které vám usnadní procházení na webu PsoEasy a jiných webových stránek odkazujících na web PsoEasy a pomůže nám pochopit, jak vy a jiní návštěvníci používali webové stránky PsoEasy a jiné weby odkazující na web PsoEasy. Konkrétně můžeme používat cookies (nebo jiné podobné technologií): i) přizpůsobit web PsoEasy a jiné odkazované weby tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům a preferencím; ii) k osobnímu přizpůsobení obsahu; iii) ke sběru informací, na jejichž základě by vám byla posílána reklama produktů nebo služeb, které by mohli být pro vás zajímavé, od D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. a jiných společností; iiii) pro jiné účely povolené platnými zákony. Soubory cookies používá téměř všechny webové stránky a proto tyto účely jsou podobné.
Většina prohlížečů automaticky cookies soubory akceptuje. Vy však můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookies odmítal nebo se nejprve dotázal na povolení. Pokud však cookies odmítnete, může to mít za následek nesprávné zobrazování našich nabídek.

E. Shromažďování a používání IP adres

Navíc shromažďuje IP adresy za účelem získání NPII na webu. IP adresa je číslo přidělené k počítači pomocí webového serveru. Když navštívíte naše webové stránky náš server zaznamená IP adresu vašeho počítače. Informace, které jsme získali z vaše IP adresy, používáme k analyzování trendů, sledování pohybu uživatele na našem Webu apod. Vyhrazujeme si však právo použít tyto informace k identifikaci uživatele, pokud dojde k prolomení bezpečnosti a/nebo porušení právních předpisů.

III. VEŘEJNÁ FÓRA

Čas od času budete mít možnost podílet se na některých aktivitách na stránkách PsoEasy jako jsou chaty nebo diskuze, které Vám umožní komunikovat s D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nebo s ostatními uživateli webu PsoEasy. Pokud není uvedeno jinak, tyto aktivity jsou zpravidla přístupné všem uživatelům webových stránek PsoEasy a všechny informace, které zveřejníte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím těchto fór, bude veřejně přístupné všem návštěvníkům webu. Neneseme odpovědnost za PII, které se rozhodnete na těchto fórech zveřejnit. Berete na vědomí a souhlasíte, že D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nemoderuje, necenzuruje, ani žádným jiným způsobem nekontroluje obsah těchto fór a následně D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za informace zveřejněné prostřednictvím těchto fór. Vaše používání těchto veřejných fór je rovněž předmětem Obchodních podmínek společnosti D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o.

IV. BEZPEČNOST

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Vaše PII budou námi pečlivě zpracované a chráněné. Přístup k vaším PII omezujeme pouze na zaměstnance, kteří tyto údaje potřebují znát za účelem poskytování služeb. Dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy pro ochranu vašich PII, které jsme od Vás získali, při přenosu údajů i při jejich obdržení. Žádný způsob přenosu informací po internetu nebo elektronického ukládání dat však není 100% spolehlivé. Z tohoto důvodu, i když se k ochraně Vašich osobních údajů snažíme používat komerčně vhodné prostředky, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

V. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Ve snaze zlepšit zážitek z návštěvy webových stránek PsoEasy, D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Nicméně D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za, obsah, zásady ochrany osobních údajů, nebo zvyklosti jakékoliv webové stránky nebo služby třetí strany. D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkci těchto odkazovaných webových stránek. D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí návštěvníků webu PsoEasy. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání všech ostatních webových stránek, které navštívíte.

VI. DĚTI

D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. se stará o bezpečnosti děti na internetu. Nicméně, webové stránky PsoEasy nejsou zaměřeny na děti mladší 13 let. V souladu se zákonem o ochraně soukromí mládeže na internetu z roku 1998, D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nemá v úmyslu vědomě shromažďovat žádné osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. se dozví, že dítě mladší 13 let poskytlo své PII na web PsoEasy bez ověřitelného souhlasu souhlasu rodičů, D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. použije komerčně rozumné úsilí k odstranění těchto osobních údajů ze svých databází. Pokud si myslíte, že vaše dítě, které je mladší 13 let, poskytlo PII na web PsoEasy, kontaktujte nás prosím jedním ze způsobů uvedených na stránce Kontaktujte nás. Důrazně doporučujeme rodičům , aby sledovali pohyb svých dětí na tomto webu.

VII. PŘEZKOUMÁNÍ, AKTUALIZACE A VYMAZÁNÍ SVÝCH PII Z DATABÁZE D.S.P.

Pokud jste již dříve poskytli své PII společnosti D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. prostřednictvím webu PsoEasy, a chtěli bystě přezkoumat, aktualizovat nebo vymazat své PII z naší databázi, kontaktujte nás prosím jedním ze způsobů uvedených na stránce Kontaktujte nás. Ujistěte se, že jste uvedli všechny požadované informace, abychom mohli reagovat na váš požadavek. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud požadujete vymazání svých PII z naší databáze, můžeme zachovat vaše jméno nebo jiné potřebné PII v souboru “Odhlášení”. Upozorňujeme, že můžeme sdílet vaše PII třetím stranám, nebo jinak sdělovat, převádět nebo prodávat vaše PII dříve, než obdržíme od vás požadavek o vymazání osobních údajů. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů třetích stran.

VIII. ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ OD D.S.P.

Pokud si již nepřejete dostávat od D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. marketingové e-maily, pak nás prosím kontaktujte i) jedním ze způsobů uvedených na stránce Kontaktujte nás ii) kliknutím na odkaz umístěný v každém našem marketingovém e-mailu pro odhlášení iii) odhlášením z odběru obchodních sdělení na stránce úpravy profilu. Upozorňujeme, že provedení této žádosti může trvat až deset (10) dnů.

IX. O NESDĚLENÍ PII TŘETÍM STRANÁM

Pokud nechcete, aby vaše PII shromážděné na našem Webu byly sdíleny se společnostmi třetích stran pro jejich vlastní přímý marketing nebo reklamní účely, můžete odeslat žádost o umístění vašeho jména do seznamu “nesdílet” jedním ze způsobů uvedených na stránce Kontaktujte nás. Ujistěte se, že jste uvedli všechny požadované informace, abychom mohli reagovat na váš požadavek. Obdržíme-li váš požadavek o “nesdělení PII třetím stranám” poté, co jsme sdíleli nebo převedli vaše PII třetí straně, D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nemá žádnou možnost ovlivnit a kontrolovat použití těchto údajů třetí stranou, takže souhlasíte, že D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nenese odpovědnost ani neručí za použití těchto údajů touto třetí stranou.

Také souhlasíte s tím, že D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a nemá žádné závazky či povinnosti za vaše sdílení, přenesení nebo jiné odesílání svých PII třetím stranám dříve, než zašlete D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. požadavek o “nesdělení PII třetím stranám”. Proto, pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami sdílení a převedení PII třetím stranám, neměli byste D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. poskytovat své osobní informace.

X. DODATKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ D.S.P

Upozorňujeme, že čas od času dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení můžeme provádět změny těchto obchodních podmínek, aby odpovídaly změnám v zákoně nebo z jiných důvodů. Veškeré změny v obchodních podmínkách budou platit ode dne jejich uveřejnění na stránkách PsoEasy.
Vaše další používání webu PsoEasy znamená, ze souhlasíte se změnami v Obchodních podmínkách provedenými na webu PsoEasy.

XI. ZPĚTNÁ VAZBA

D.S.P Natural Health Products - Marketing & Development s.r.o. vítá vaši zpětnou vazbu v podobě dotazů, nápadů, připomínek, stížností, pochval týkajících se vašeho používání webu PsoEasy a jiných webů třetích stran, jejichž odkazy jsou obsaženy na stránkách PsoEasy. Zpětnou vazbu zasílejte jedním ze způsobů uvedených na stránce Kontaktujte nás.