česky
Jazyk
{{ langArrFull[index] }}
společnost psoeasy informace o psoeasy
O NÁS

I. VŠEOBECNĚ

Tyto webové stránky, www.psoeasy.com, (dále jen “web”) a jiné weby vlastněné, provozované nebo udržované přímo či nepřímo společností "D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o." jsou předmětem těchto Obchodních podmínek a všech úprav v tomto dokumentu, dodatek do všech platných zákonů a ostatních předpisů, které čas od času mohou být publikovány na těchto webových stránkách a vztahovat se na jejich používání (ve znění D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. všechny výše uvedené informace budou souhrnně označovány jako “podmínky”). Užíváním webových stránek PsoEasy, souhlasíte, že budete vázání těmito Obchodními podmínkami. Tyto podmínky mohou být čas od času aktualizovány. Proto byste měli zkontrolovat datum poslední aktualizace (je zobrazen v horní části této stránky) a přezkoumat všechny změny, k nimž došlo v poslední verzi. Pokud nesouhlasíte se všemi uvedenými podmínkami, web PsoEasy prosím nepoužívejte. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání webů PsoEasy, souhlasíte s dodržováním těchto Obchodních podmínek.

II. OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah a materiály na webu PsoEasy, včetně všech použitelných ochranných známek, obchodních názvů, log, textů, obrázků, grafických objektů, typografických znaků, ikon, zvukových klipů a videoklipů a jiného materiálu, který obsahuje web PsoEasy ("D.S.P Health Products - Marketing and Development LTD. Proprietary Material") náleží společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. Veškerý obsah webu PsoEasy je chráněn autorskými právy a nesmí být použit bez výslovného souhlasu D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o.

III. POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ Z TOHOTO WEBU

Veškerý obsah a materiály na webu jsou určeny pro osobní použití. Nesmíte používat, publikovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, kopírovat, zasílat, uploadovat, vysílat nebo upravovat jakýkoli obsah z webu nebo materiály D.S.P Health Products - Marketing and Development LTD. Proprietary Material. Můžete však (i) si vytisknout kopii jednotlivých části z webu PsoEasy výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, všechny značky, loga nebo jiné proprietární poznámky na vytištěné kopii by měly být zachráněny, a (ii) dovoluje se ukládat materiál z tohoto webu v elektronické podobě pro své vlastní osobní, nekomerční účely, za předpokladu, že souhlasíte s dodržováním všech platných autorských práv a dalších omezení ohledně nezákonného používání materiálů umístěných na stránkách PsoEasy a zahrnují přisuzování autorství, autorská práva nebo ochranné známky. Žádné materiály z tohoto webu nesmíte používat pro jakékoli komerční účely. Modifikace materiálů z webu PsoEasy nebo používání těchto materiálů pro jakýkoliv jiný účel je porušením autorských a jiných majetkových práv společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development.

IV. PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ NA WEBU PSOEASY

Nejsme odpovědni za případy, kdy informace uváděné na webu PsoEasy nejsou přesné, úplné či aktuální. Materiál obsažený na stránkách PsoEasy slouží pouze jako všeobecná informace a neměl by být použit jako jediný informační zdroj při klíčových rozhodnutíchj, aniž by jej porovnali s primárními, přesnějšími, úplnějšími či aktuálnějšími zdroji informací. Budete-li spoléhat na informace uvedené na webu PsoEasy, činíte tak na vlastní riziko. Web PsoEasy může obsahovat určité historické informace, jež samozřejmě nejsou aktuální a jsou uváděny pouze pro zajímavost. Vyhrazujeme si právo upravovat kdykoli obsah stránek PsoEasy, ačkoliv nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv informace na webu PsoEasy. Souhlasíte s tím, že nesete sami odpovědnost za sledování provedených změn.

V. REGISTRACE; UŽIVATELSKÁ JMÉNA A HESLA

Pokud se stanete registrovaným uživatelem a vytvoříte si účet na webo PsoEasy, výslovně souhlasíte s tím, že (i) zachováte důvěrnost hesla nebo jiných identifikátorů svého účtu a (ii) jste odpovědni za všechny aktivity spojené s vaším účtem. Souhlasíte, že společnost D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. budete informovat v případě: (i) ztráty hesla nebo jiného identifikátoru svého účtu a (ii) jakéhokoliv neoprávněného použití vašeho účtu. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nenese žádnou odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakékoli ztráty nebo škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s vašim nedodržením podmínek této části.

VI. NÁHRADA ŠKODY

Použitím webu PsoEasy souhlasíte s tím, že odškodníte a budete bránit strany D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. její dceřiné společnosti a affiliaty, nebo její zástupce, ředitelé a zaměstnánci apod. před jakýmikoliv náklady a výdaji (včetně opodstatněných právních poplatků), které vzniknou na základě nebo v souvislost s vaším používáním webu PsoEasy nebo služeb poskytnutých na stránkách PsoEasy, nahráváním, vysíláním, sdílením prostřednictvím e-mailu apod. jakéhokoliv obsahu nebo matriálů společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o., které porušují tyto obchodní podmínky, ocharanu osobních údajů nebo jakéholiv jiné podmínky používání umístěné na webu PsoEasy.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které poskytnete na webu PsoEasy, podléhají naším podmínkám ochrany osobních údajů. Informace o tom, jak osobní údaje jsou shromažďovány, použity nebo zveřejněny společností D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. v souvislosti s vaším používáním webu PsoEasy, naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

VIII. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Web PsoEasy může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (dále jen “odkazované weby”). D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. není odpovědna za obsah, dostupnost, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály  odkazovaných webů, nebo jakékoliv další odkazy v něm obsažené. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nemůže zajistit, že budete spokojeni s produkty nebo službami, které byste mohli zakoupit z odkazovaných webů, protože tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány nezávislými třetími stranami. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje záruky, pokud jde o bezpečnost jakékoli informací, které poskytnete třetím stranám. Vy nesete výhradní odpovědnost za používání odkazovaných webů v souladu s jejich obchodními podmínkami, stejně jako za dodržování všech platných zákonů o autorském právu a podmínek soukromí, tajemství, slušnosti atd. V žádném případě D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nebude odpovědna, přímo ani nepřímo, za jakékoli vaši ztráty nebo škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s vašim používáním odkazovaných webů nebo materiálů obsažených na odkazovaných webech. Všechny své připomínky byste měli směrovat přislušným administrátorům nebo webmasterům těchto odkazovaných webů. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení přidat, upravit nebo smazat z webu Psoeasy jakékoliv odkazy na jiné webové stránky bez předchozího upozornění.

Externí webové stránky mohou odkazovat na web PsoEasy. Odkazy s textem na tyto webové stránky můžete použít pouze s předchozím písemným souhlasem řádně pověřeným zaměstnancem D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. Pokud máte zájem odkazat na náš web, kontaktujte nás prosím jedním ze způsobů uvedené na stránce Kontaktujte nás. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. může kdykoli dle svého výhradního uvážení bez uvedení důvodu odvolat vaše právo uvádět odkaz na web PsoEasy.

IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Návštěvníci webových stránek psoeasy souhlasí, že používají tyto stránky výhradně na své vlastní riziko. stránky psoeasy jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou dostupné", bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané. bez omezení výše uvedeného, D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. (včetně affiliatů, třetích stran poskytujících obsah, prodejců, sponsorů, poskytovatelů licencí a její příslušní ředitelé, zaměstnanci, spojenci, pobočky) výslovně odmítají veškeré záruky, včetně, ale ne výhradně (i) nenese odpovědnost za dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, aktuálnost nebo užitečnost informací na webu psoeasy; (ii) neposkytujeme zákonnou záruku včetně záruky neporušení práv třetích stran, záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. také nečiní žádné prohlašení ani záruky ohledně  jakéhokoliv odkazovaného webu a D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nenese odpovědnost za vaše používání těchto webových stránek. v některých případech obsah webu psoeasy může reprezentovat názory a hodnotící komentáře autorů nebo uživatelů. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. a její pobočky nepodporují ani neručí za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoliv názoru, rady nebo prohlášení umístěných na stránkách webu psoeasy někým jiným, než oprávněným zaměstnancem společnosti D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o.

Toto prohlašení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje na všechny škody nebo ztráty vzniklé následkem používání webu psoeasy, včetně, bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem: (i) chyby, opomenutí, vymazání nebo nepřesnosti v obsahu webu psoeasy, (ii) selhání, chyby, vynechání, přerušení, vady, zpoždění funkce či přenosu, počítačového viru či systémového selhání, technického selhání, ztráty informací nebo dat, neoprávněného přístupu, změny nebo použití  informací či dat, ať už jde o porušení smlouvy, nedbalosti, porušení zákonné povinnosti,soukromoprávní delikt apod. D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nezaručuje ani negarantuje: (i) bezpečnost všech stránek webu PsoEasy a že neobsahují počítačové víry, červy, trojské koni nebo jiné pro počítač škodlivé kódy; (ii) nepřerušený, bez chyb přístup na webové stránky psoeasy.

D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. nezaručuje a neposkytuje žádné reprezentace týkající se používání nebo výsledků používání materiálů umístěného na webu PsoEasy. vy (a ne D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. a její pobočky) převezmete veškeré výdaje za všechen nezbytný servis, opravy nebo korekce.
Příslušné předpisy nemusí povolovat vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

X. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Berete na vědomí a souhlasíte, že přebíráte plnou odpovědnost za vaše užívání webu PsoEasy. Berete na vědomí a souhlasíte, že veškeré informace, které zašlete či obdržíte během vašeho užívání webu PsoEasy, nemusí být zabezpečené a mohou být zachyceny neoprávněnými stranami. Berete na vědomí a souhlasíte, že vaše užívání webu PsoEasy je na vaše vlastní riziko a že jsou vám stránky k dispozici bez poplatku. Při uznání těchto skutečností berete na vědomí a souhlasíte, že v nejširším rozsahu povoleném použitelným zákonem ani D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. ani její přidružené společnosti, včetně, bez omezení, jejích ředitelů, zástupců, záměstnanců, představiteli atd. nebudou odpovědní za jakékoliv přímé, nepřímé, trestné, exemplární, průvodní, zvláštní, následné či jiné škody plynoucí z těchto stránek.

XI. DODATKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PSOEASY

Upozorňujeme, že čas od času dle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení můžeme provádět změny těchto obchodních podmínek, aby odpovídaly změnám v zákoně nebo z jiných důvodů. Veškeré změny v obchodních podmínkách budou platit ode dne jejich uveřejnění na stránkách PsoEasy.
Vaše další používání webu PsoEasy znamená, ze souhlasíte se změnami v obchodních podmínkách provedenými na webu PsoEasy.

XII. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Prosím, neváhejte nás kontaktovat jedním ze způsobů uvedené na stránce Kontaktujte nás. Souhlasíte s tím, že D.S.P Health Products - Marketing and Development s.r.o. vám může zasílat oznámení týkající se vašeho používání webu PsoEasy prostřednictvím elektronické pošty, obecným oznámením publikovaným na webu PsoEasy, prostřednictvím pošty nebo kurýrem.