česky
Jazyk
{{ langArrFull[index] }}
společnost psoeasy informace o psoeasy
O NÁS

PŘED ZADÁNÍM ONLINE NEBO TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY ČI JINÝM POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE.

Tyto webové stránky (dále jen "webové stránky") vlastní a provozuje společnost " D.S.P HEALTH PRODUCTS LTD" (dále jen "D.S.P HEALTH PRODUCTS", "my", "nás" nebo "naše"). Tyto Podmínky používání a nákupní podmínky a jejich případné změny nebo doplňky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen "Smlouva") tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a společností D.S.P HEALTH PRODUCTS. Tato smlouva se vztahuje na jakékoli použití webových stránek, jakoukoli objednávku, kterou zadáte prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky, a na vaše používání nebo pokusy o používání našich produktů a služeb (dále jen "vaše používání"). Vaše používání Webových stránek je stejné, jako byste podepsali tuto Smlouvu.

POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO SMLOUVOU, NEPOUŽÍVEJTE WEBOVÉ STRÁNKY, NEOBJEDNÁVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT D.S.P HEALTH PRODUCTS.

Způsobilost

Abyste mohli Webové stránky používat, musíte být starší 18 let, mít právo uzavřít s námi závaznou smlouvu a nebránit vám v tom žádné platné zákony.

Uživatelský Obsah

V souladu s touto smlouvou můžete na webové stránky nahrávat jakékoli fotografie, komentáře, videoklipy, recenze a další sdělení a obsah ("váš obsah"). Pokud neurčíme jinak, zveřejněním nebo odesláním Vašeho obsahu na Webové stránky udělujete společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat takový obsah a jméno předložené v souvislosti s takovým obsahem po celém světě v jakýchkoli nyní známých nebo později vytvořených médiích a volně používat jakékoli nápady, koncepty nebo know-how obsažené ve Vašem obsahu pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby, distribuce a marketingu produktů využívajících takové informace. Prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva k vašemu obsahu; & že váš obsah je přesný; & že použití vašeho obsahu neporušuje tuto smlouvu a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu; & že odškodníte společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS za všechny nároky související s vaším obsahem. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese žádnou odpovědnost za Váš Obsah zveřejněný Vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Podmínky Použití

Webové stránky nesmíte používat způsobem, který porušuje práva jiných osob nebo který omezuje či brání jiným osobám v užívání těchto webových stránek. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte provádět všechny následující činnosti: kopírovat, reprodukovat, pronajímat, půjčovat, prodávat nebo jakýmkoli způsobem používat obsah získaný z Webových stránek; upravovat, distribuovat nebo znovu zveřejňovat jakýkoli obsah Webových stránek za jakýmkoli účelem; používat obsah Webových stránek k jakémukoli komerčnímu využití, nenarušovat ani nezasahovat do bezpečnosti a/nebo zdrojů Webových stránek, nenahrávat žádný typ škodlivých souborů a/nebo virů. Nepoužívat Webové stránky žádným škodlivým způsobem s odkazem na všechny platné zákony týkající se používání Webových stránek.

Práva Duševního Vlastnictví

Webové stránky jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může odstranit obsah, který se jeví jako porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob. Kromě toho může společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS ukončit přístup uživatelům, kteří se zdají porušovat autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob. Nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě nebo na webových stránkách, nelze vykládat jako udělení jakékoli jiné licence nebo práva, ať už výslovně, implicitně, zprostředkovaně nebo jinak, na základě jakýchkoli práv duševního vlastnictví společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS nebo třetí strany. Veškerá práva, která nejsou v této smlouvě výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Ochranné Známky

"D.S.P HEALTH PRODUCTS" je známá ochranná známka a je registrována jako mezinárodní TM (dále jen "TM"). Nemáte žádné právo používat TM jakýmkoli způsobem. Používání TM bez písemného souhlasu společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS je porušením našich práv duševního vlastnictví.

Informace na Webových Stránkách

Informace (mimo jiné včetně rad a doporučení) na těchto webových stránkách nejsou určeny k lékařskému poradenství nebo diagnostice. Před zahájením jakékoli nové léčby se vždy poraďte se svým lékařem. D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese odpovědnost za škody a/nebo jednání způsobené informacemi na Webových stránkách.

Zřeknutí se Záruk

Webové stránky se používají "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ". Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS se zříká všech záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese odpovědnost za to, že Webové stránky budou splňovat vaše požadavky nebo že přístup k nim bude nepřerušovaný, bezpečný nebo bezchybný. D.S.P HEALTH PRODUCTS neodpovídá za výsledky a/nebo důsledky, které lze získat z používání Webových stránek. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které získáte prostřednictvím těchto webových stránek, jsou na vaše vlastní riziko a že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, které v důsledku toho vzniknou.

Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a/nebo zdroje, včetně inzerentů, nad kterými společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nemá kontrolu. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro pohodlí uživatelů a neměly by být chápány jako podpora obsahu, položek nebo služeb na těchto webových stránkách třetích stran ze strany D.S.P HEALTH PRODUCTS.

Nákup

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit nebo změnit specifikace, ceny produktů a/nebo jiné nákupní podmínky a/nebo cokoli jiného na webových stránkách. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS se bude snažit, ale nezaručuje, že ceny uvedené na webových stránkách jsou správné, a co nejpřesněji popisovat položky dostupné na webových stránkách.

Pokud výrobek popsaný na webových stránkách neodpovídá popisu, když jej obdržíte, nebo pokud balení na webových stránkách neodpovídá výrobku, který obdržíte, můžete nám jej vrátit v nepoužitém a nepoškozeném stavu v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží.

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS si vyhrazuje právo odvolat jakoukoli uvedenou nabídku a opravit případné chyby, a to ve všech fázích objednávky i po zaúčtování kreditní karty.

Pokud si objednáte produkt, musí společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS obdržet platbu před přijetím objednávky společností D.S.P HEALTH PRODUCTS. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS si může vyžádat další informace o vaší objednávce, pokud jste neposkytli všechny požadované informace, a může objednávku kdykoli po jejím podání zrušit nebo omezit.

Vaše objednávka je výslovně podmíněna přijetím této smlouvy. Po dokončení objednávky a obdržení autorizace a formy platby neprodleně vyhledáme vámi objednanou položku a zařadíme ji do fronty k odeslání. Dostupnost všech položek závisí na jejich dostupnosti. Pokud objednaný produkt nebude k dispozici, budeme vás neprodleně informovat a můžeme vám nabídnout alternativní produkt přibližně stejné kvality a hodnoty.

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nepřijímá objednávky od prodejců, velkoobchodníků nebo zákazníků, kteří mají v úmyslu dále prodávat položky nabízené na webových stránkách. Pokud společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS zjistí, že zadáváte objednávky s úmyslem dále prodávat položky nabízené na webových stránkách, okamžitě zruší vaši objednávku, pozastaví nebo zruší váš účet a uplatní vůči vám veškeré dostupné právní prostředky podle platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že došlo k objednávce s falešnými nebo odcizenými kartami, společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS to rovněž oznámí federálním, státním a/nebo místním orgánům činným v trestním řízení.

Přeprava a Rizika

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS vám k objednávce připočte poštovné a manipulační poplatky. Není-li uvedeno jinak.  Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS využije komerční přepravce k odeslání produktů v přiměřené lhůtě po obdržení vaší řádně vyplněné objednávky. Doba dodání se odvíjí od doby dodání + možného zdržení na celnici. Každá země má vlastní politiku týkající se dovozu výrobků.  Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS za ni nenese odpovědnost. Berete na vědomí, že dostupnost výrobků může být omezená a konkrétní výrobky nemusí být k dispozici k dodání; v takovém případě budou výrobky dodány, jakmile budou k dispozici. Pokud bude vaše objednávka zpožděna (buď od data uvedeného při objednávce, nebo, pokud žádné datum nebylo uvedeno, po uplynutí 30 dnů od data objednávky, společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS se vás pokusí kontaktovat. Pokud vás společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nemůže kontaktovat nebo si již nepřejete položku obdržet, společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS objednávku zruší a neprodleně vám vrátí nabídnutou částku, a to do 14 pracovních dnů, pokud byla provedena pomocí kreditní karty třetí strany, například Visa nebo Mastercard. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, náklady nebo výdaje související s jakýmkoli zpožděním při odeslání nebo dodání. Riziko ztráty a vlastnické právo k těmto položkám přechází na vás v okamžiku, kdy je doručíme dopravci. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může odmítnout objednávky, u nichž se uvedená adresa pro doručení nachází v zemích bez poštovních služeb.

Daň z prodeje by byla stanovena podle země, ze které byla objednávka učiněna. Platební údaje budou vaše nebo ty, které jste oprávněni poskytnout. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS má právo zrušit vaši objednávku podle vlastního uvážení, a pokud to považuje za vhodné.

Všechny ceny uvedené na těchto webových stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Cena účtovaná za výrobek je cena platná v době podání objednávky a je uvedena v e-mailu s potvrzením objednávky. Zveřejněné ceny nezahrnují daně, včetně daně z přidané hodnoty, cla nebo dovozních poplatků či jiných vládních poplatků (dále společně jen "daně"), ani poplatky za dopravu a manipulaci. Za úhradu všech daní, které vznikly nebo se jinak vztahují na vaši objednávku, jste odpovědni výhradně vy.

Pravidla pro Vracení Zboží

Záruka vrácení peněz - společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS vám vrátí peníze, pokud je výrobek včas vrácen nebo zrušen do 60 pracovních dnů od obdržení výrobku, pokud byl zakoupen prostřednictvím webových stránek. Pokud si nejste jisti svým právem na vrácení výrobku, můžete se obrátit na zákaznický servis a požádat o pomoc. 972-2-6722544 / psoeasy@gmail.com

Elektronické Podpisy

Berete na vědomí, že souhlasíte s tím, že veškeré elektronické informace a dohody na webových stránkách vám budou doručeny elektronickými prostředky, například e-mailem, a budou mít stejnou platnost a účinek, jako kdyby byly písemné a podepsané společností. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kliknutím na tlačítko "ODESLAT", "STÁHNOUT", "PŘIJÍMÁM" nebo na podobné odkazy předkládáte právně závazný elektronický podpis a uzavíráte právně závazné smlouvy, které jsou platné v jakékoli jurisdikci.

Komunikace

Souhlasíte s tím, že všechny telefonické hovory se společností D.S.P HEALTH PRODUCTS budou nahrávány. Potvrzujete, že veškeré vámi poskytnuté kontaktní údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasíte s přijímáním telefonních hovorů, e-mailů, předem nahraných hlasových zpráv a/nebo automaticky volaných hovorů (včetně textových zpráv) ze strany společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS nebo jejím jménem, které se týkají této smlouvy, jakéhokoli nákupu nebo transakce se společností D.S.P HEALTH PRODUCTS, záležitostí souvisejících s vaším účtem (včetně vymáhání dluhů) a propagačních akcí týkajících se společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS. Tato sdělení mohou být prováděna společností D.S.P HEALTH PRODUCTS nebo jejím jménem, i když je vaše telefonní číslo registrováno na jakémkoli státním nebo federálním seznamu nevolat. Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese odpovědnost za jakékoli poplatky, které vám v důsledku toho mohou vzniknout.

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může získat e-mailové adresy, poštovní nebo dodací adresy a telefonní čísla, které jste jí přímo poskytli nebo které byly získány jinými zákonnými prostředky, jako je např. vyhledávání přeskakujících osob, a vy výslovně souhlasíte s tím, že budete kontaktováni na těchto adresách. Souhlasíte s tím, že do 30 dnů oznámíte společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS jakoukoli změnu svých kontaktních údajů prostřednictvím zákaznického servisu.

Omezení Odpovědnosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS ani žádná s ní spojená právnická osoba za žádných okolností neodpovídá za jakoukoli formu škody. To zahrnuje mimo jiné jakoukoli ztrátu využití kapacity, ztrátu zisku, ztrátu dat, ztrátu dobré pověsti, náklady na náhradní poskytování služeb nebo jakékoli jiné nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody. To platí bez ohledu na způsob vzniku škody a jakoukoli teorii odpovědnosti, ať už z důvodu porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu vyplývajícího z používání nebo nemožnosti používání webových stránek, položek zakoupených na těchto stránkách nebo nákladů na alternativní služby nebo sekce.

Odškodnění

V důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s vaším používáním Webových stránek a/nebo informací, které prostřednictvím Webových stránek odešlete nebo předáte, a/nebo nároků na ochranu soukromí, deliktů nebo jiných nároků souvisejících s poskytnutím osobních údajů společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS, které nejsou vaším vlastnictvím, v rozporu s touto Smlouvou a/nebo s vaším porušením této Smlouvy, prohlašujete a souhlasíte s tím, že odškodníte společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS a nebudete jí způsobovat škodu, její akcionáře, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, spolumajitele značek, dodavatele, dceřiné společnosti a přidružené společnosti, od veškeré odpovědnosti, ztrát, nároků, požadavků, sporů, škod a nákladů jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů na soudní řízení a všech dalších a jakýchkoli jiných škod, které by mohly být způsobeny výše uvedenými skutečnostmi.

Opravné Prostředky

V případě jakéhokoli porušení nebo hrozícího porušení této smlouvy z vaší strany jsme oprávněni požádat o soudní příkaz a/nebo jiné spravedlivé opatření, které by takovému porušení zabránilo. Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno tak, že zakazuje společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS uplatnit jakékoli jiné dostupné opravné prostředky. Žádné prodlení společnosti D.S.P HEALTH PRODUCTS s uplatněním jakéhokoli práva nebo opravného prostředku podle této smlouvy neznamená vzdání se tohoto práva nebo opravného prostředku ani neovlivní možnost společnosti D.S.P Health product uplatnit toto právo nebo opravný prostředek následně. Jakékoli vzdání se práva musí být písemně odsouhlaseno společností D.S.P HEALTH PRODUCTS.

Ukončení Provozu Webových Stránek

Souhlasíte s tím, že společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může bez předchozího upozornění a na základě vlastního rozhodnutí kdykoli ukončit nebo pozastavit provozování webových stránek nebo vaše používání webových stránek, a to z jakéhokoli důvodu, který společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS považuje za vhodný, a společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za důsledky takového ukončení nebo pozastavení. V případě jakéhokoli ukončení vašeho používání Webových stránek nebo přístupu na ně souhlasíte s tím, že tato Smlouva zůstává v platnosti i po takovém ukončení. Veškerá prohlášení, záruky a závazky k náhradě škody, které jste učinili nebo převzali, zůstávají v platnosti i po zrušení nebo ukončení vašeho účtu nebo vztahu se společností D.S.P HEALTH PRODUCTS.

Výlučná Příslušnost

Výlučné právo projednávat jakékoli spory týkající se této smlouvy, jejího výkladu a provádění mají pověřené soudy v Tel Avivu v Izraeli.

Podmínky Aktualizace této Dohody

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může tuto smlouvu čas od času změnit a/nebo aktualizovat, a to podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Vaše další používání těchto webových stránek znamená, že souhlasíte s jakýmikoliv změnami.

Třetí Strana a Dohoda Nahrazují

Společnost D.S.P HEALTH PRODUCTS může podle svého uvážení postoupit, převést nebo zadat jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně.

Tato smlouva nahrazuje všechny ostatní podmínky, které jsme dříve zveřejnili, a všechna ostatní prohlášení nebo prohlášení, která jsme vám poskytli, ať už ústně, písemně nebo jinak.

 

Zrušení transakce v souladu s izraelskými předpisy na ochranu spotřebitele.